FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Natarbejde, kost og diabetes

Projektets formål er at undersøge, hvordan natarbejde påvirker risikoen for udvikling af diabetes gennem akutte effekter på glukoseniveauet, og betydningen af den type mad, der spises om natten. Se nedenfor, hvad der skal til for at deltage i projektet.

Formål

Projektets formål er at undersøge, hvordan natarbejde påvirker risikoen for udvikling af diabetes gennem akutte effekter på glukoseniveauet, og betydningen af den type mad, der spises om natten.

Baggrund

Et nyt dansk studie har vist, at sygeplejersker, der arbejder om natten, har en forøget risiko for at udvikle diabetes. Længere perioder med forhøjet glukose (sukkerindhold) i blodet øger risikoen for udvikling af type 2 diabetes. Vi ved ikke, hvor store disse udsving er hos personer, der arbejder om natten, og om udsvingene påvirkes af, hvad personerne spiser, når de arbejder om natten.

Med en øget risiko for diabetes og usikkerhed omkring den egentlig årsag, kan dette projekt bidrage med ny viden. En mulig hypotese om, hvorvidt natarbejde kan være medvirkende årsag til diabetes er, hvis der sker en uhensigtsmæssig stigning i glukoseindholdet i blodet, når man spiser om natten, som følge af ændrede døgnrytmer i reguleringen af glukosen.

Projektet vil derfor fokusere på natarbejdets betydning for glukoseniveauet i blodet og herunder betydningen af, hvad man spiser i løbet af en nattevagt.

Mål

Projekts mål er at skabe ny viden om de mulige mekanismer mellem natarbejde og risikoen for udvikling af diabetes. På det nationale plan kan resultaterne og den viden projektet skaber bruges til en eventuel revision af de anbefalinger om natarbejde og kost i forbindelse med natarbejde, som allerede findes.

Forskning i natarbejde og diabetes sætter fokus på et område, hvor der ligger et stort forebyggelsespotentiale, da både natarbejde og diabetes hyppigt forekommer i Danmark.

Støttet økonomisk

Projektet er støttet af SOSU-satspuljen med 0,89 millioner. Midlerne administreres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Projektperiode

Den 1. februar 2018 til den 31. juli 2019.

Projektleder

Forsker Marie Aarrebo Jensen.

Samarbejdspartnere

  • Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
    Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Information om deltagelse i projektet

Hvis du ønsker information om deltagelse i projektet kan du finde det her.

Hvis du ønsker at deltage i projektet

Hvis du ønsker at deltage i projektet, skal du sende en mail til enten

Intet honorar for deltagelse

Der gives ikke honorar for deltagelse i forskningsprojektet, men deltagerene får 300 kr. til at købe ind til de måltider, som skal indtages under forsøget.

 10.04.2018
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her