FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Påvirker siddetid i arbejde og fritid risikoen for metabolisk syndrom og hjertekarsygdom?

Projektet skal bidrage med ny viden om sammenhængen mellem stillesiddende adfærd og risikoen for metaboliske sygdomme og hjertekarsygdomme og kan på sigt være et grundlag for sundhedsfremmende anbefalinger om siddetid på arbejdet og i fritid i befolkningen generelt.

Formål

Projektets formål er at undersøge sammenhængen mellem socio-demografiske forhold og stillesiddende adfærd hos voksne målt med accelerometre over syv sammenhængende døgn.

Desuden undersøges sammenhængen mellem stillesiddende adfærd på arbejdet og i fritiden og risikomarkører for metaboliske sygdomme og hjertekarsygdomme.

Baggrund

Stillesiddende adfærd er hyppigt forekommende; I gennemsnit sidder den generelle danske befolkning ned i 6 timer om dagen og cirka hver tredje dansker sidder mere end 7,5 timer om dagen. Tidligere studier viser en sammenhæng mellem meget siddetid og øget risiko for blandt andet metabolisk syndrom, type 2 diabetes og udviklingen af hjertekarsygdom.

Trods dette er sammenhængen mellem meget siddetid og forskellige helbredsrisici stadig usikker, hvilket skyldes modstridende resultater og betydelige metodologiske begrænsninger. En af disse begrænsninger, er at mange af studierne er baserede på selvrapporteret information om siddetid, der kan være upålidelig. Endvidere er det usikkert hvorvidt risikoen ved stillesiddende adfærd er uafhængig af det øvrige fysiske aktivitetsniveau.

Mål

En stor andel af den danske befolkning sidder ned mange timer hver dag, både på arbejdet og i fritiden, og dette kan have stor betydning for folkesundheden.

Dette projekt, bidrager med ny viden om sammenhængen mellem stillesiddende adfærd og risikoen for metaboliske sygdomme og hjertekarsygdomme og kan på sigt danne  grundlag for sundhedsfremmende anbefalinger om siddetid på arbejdet og i fritiden i den generelle befolkning.

Støttet økonomisk af

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
  • Syddansk Universitet,
  • Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Projektperiode

Januar 2017 – december 2019.

Projektleder og kontaktperson

Forsker Mette Korshøj, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Samarbejdspartnere

  • Karen Søgaard, professor og forskningsleder, Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet, Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet.
  • Peter Schnohr, speciallæge i kardiologi og intern medicin samt leder af Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg Hospital.
  • Eva Prescott, ledende overlæge og professor, Kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.
  • Finn Gyntelberg, professor emeritus, Arbejds- og miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.
  • Jacob Louis Marott, statistiker, Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg Hospital.
  • Andreas Holtermann, professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

 02.12.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her