FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

PERMA - Praksis- og Evidensbaseret udvikling af anbefalinger i Rådgivning om Muskelskeletbesvær på Arbejdspladsen

Her finder du en kort beskrivelse af projektet og kontaktoplysninger til forskerne.

Formål

Formålet med dette projekt er at udvikle et sæt praksis- og evidensbaserede anbefalinger til, hvordan smerter i muskler og led bedst forebygges på arbejdspladsen.

Baggrund

Smerter i muskler og led er den næst hyppigste årsag til førtidspensionering i Danmark. Det koster i gennemsnit hver dansker syv år med nedsat livskvalitet og er årsag til næsten halvdelen af alle erstatningsgodkendte erhvervssygdomme og lidelser. 25 procent af danskernes langtidssygefravær skyldes smerter i muskler og led.

Omfanget af smerter i muskler og led er forblevet uforandret gennem mange år blandt medarbejdere på danske arbejdspladser, selvom relevante aktører (virksomheder, arbejdsmarkedets parter, forskere, rådgivere, myndigheder m.fl.) har gjort en stor indsats på hver deres område.

En af årsagerne kan være, at praktikere, der skal forebygge smerter i muskler og led ude på arbejdspladserne (fx arbejdsmiljørådgivere) mangler veldokumenteret viden om, hvordan man effektivt kan forebygge og løse konkrete problemer med smerter i muskler og led hos medarbejdere på danske arbejdspladser. De mangler også viden om, hvordan initiativerne bedst bliver udbredt på arbejdspladserne. Det viser erfaringer blandt andet fra Arbejdsmiljøkonferencen 2014 samt kurser for arbejdsmiljørådgivere.

Mål

Målet er at give arbejdsmiljørådgivere og arbejdspladser et evidensbaseret grundlag at handle ud fra, som kan bidrage til at forebygge og mindske smerter i muskler og led blandt medarbejderne.

Vi vil:

  1. undersøge, hvilke konkrete arbejdsmiljøproblemer med smerter i muskler og led på arbejdspladsen, som arbejdsmiljørådgiverne har størst behov for anbefalinger om,
  2. udvikle anbefalinger til at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer, som forårsager smerter i muskler og led og er baseret på forskningsbaseret viden og praktiske erfaringer
  3. tilpasse anbefalingerne,
  4. evaluere processen, så vi kan anvende erfaringerne fra dette projekt, til at udvikle andre anbefalinger på arbejdsmiljøområdet.

Projektet bliver gennemført i tæt samarbejde mellem forskere og praktikere. Det vil øge mulighederne for at udvikle anbefalinger, der både opfylder et stort behov og vil fungere i praksis. Med anbefalingerne ønsker vi, at brugerne af forskningsresultaterne får en mere aktiv rolle. Det er derfor arbejdsmiljørådgiverne selv, der er med helt fra starten til at udpege hvor, der skal udvikles anbefalinger til. Projektets indhold er derfor meget åbent og styret af arbejdsmiljørådgivernes behov, mens metoderne, design og evaluering er fastlagt.

Økonomisk støtte

Projektet er støttet økonomisk af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Projektperiode

1. oktober 2016 til 31. september 2019.

Kontaktpersoner

Forsker Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen, NFA.

Samarbejdspartner

Arbejdsmiljørådgiverne.

 24.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her