FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Pilotprojekt om velfærdsteknologier og arbejdsmiljø indenfor plejearbejde

Pilotprojektet skal være med til at skabe et overblik over udbredelsen af velfærdsteknologier inden for plejesektoren. Herunder hvordan implementering af nye velfærdsteknologier påvirker plejepersonalet fysiske og psykosociale arbejdsmiljø, positivt såvel som negativt.

Projektets resultater

I følgende artikler er projektets resultater beskrevet.

Læs den afsluttende rapport

Nye teknologier i ældreplejen. Plejecentres implementering af velfærdsteknologier og teknologiernes betydninger for arbejdsmiljø og fagidentitet

Formål

Pilotprojektet har til formål at skabe et overblik over udbredelsen af velfærdsteknologier inden for plejesektoren, samt over hvordan implementering af nye velfærdsteknologier påvirker plejepersonalet fysiske og psykosociale arbejdsmiljø, positivt såvel som negativt.
Pilotprojektet vil omfatte 3 delprojekter:

  1. Kortlægning af udbredelse af velfærdsteknologier 

  2. Sammenhæng mellem implementering af ”fra 2 til 1”-forflytningsteknologi og forekomst af pludselige løfteskader (målt ved anmeldte arbejdsulykker) og sygefravær

  3. Plejepersonalets oplevelser af, hvordan implementering af forskellige velfærdsteknologier påvirker deres arbejdsmiljø

Pilotprojektet integrerer kvalitative og kvantitative metoder, og omfatter både fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø.

Baggrund

En aldrende befolkning og stigende middellevealder betyder, at flere har behov for intensiv pleje og omsorg. Det sætter det danske velfærdssystem under pres.

Problemet forstærkes af, at plejepersonalet allerede i dag ofte oplever høje fysiske og følelsesmæssige krav i arbejdet, og plejepersonale er blandt de jobgrupper med den højeste forekomst af både smerter i muskler og led og af psykiske helbredsproblemer.

Øget brug af velfærdsteknologi anses for at være en attraktiv løsning, der kan føre til en mere effektiv plejesektor og imødegå nogle af de udfordringer, branchen står over for.

Plejekrævende ældre kan blive mere selvhjulpne samtidigt med at plejepersonalet arbejdsmiljø forbedres, fordi velfærdsteknologierne gør der lettere at udføre fysisk og psykisk belastende arbejdsopgaver.

Der kan imidlertid også være knyttet udfordringer til, at medarbejderne på en række områder må redefinere arbejdets indhold og mening som følge af teknologiens indtog i arbejdet.

Mål

Pilotprojektet kan være medvirkende til at danne et kvalificeret grundlag for, at NFA fremadrettet kan designe og ansøge om ekstern finansiering til et større projekt, der vil have til formål at afklare, hvordan nye velfærdsteknologier inden for plejesektoren bedst kan implementeres og anvendes, således at teknologierne fulde potentiale indfries i forhold til at forbedre plejekvalitet- og effektivitet samt fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø. 

Støttet økonomisk af:
Sosu-satspuljemidler

Projektperiode
01.01.2016 - 30.06.2017

Projektleder
Seniorkonsulent Otto Melchior Poulsen

Kontaktperson(er)
Seniorkonsulent Otto Melchior Poulsen, E-mail: omp@arbejdsmiljoforskning.dk

 

 17.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her