FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Prioriteret arbejdstid, søvn og hjertesygdom

I projektet undersøger forskerne om øget indflydelse på egen arbejdstid har en effekt på søvnproblemer og på tidlige biologiske markører for hjertesygdom.

Vil din arbejdsplads deltage i projektet?

Hvis du efter at have læst om projektet og materialet ”Information til arbejdspladser om deltagelse i projektet Prioriteret arbejdstid”, overvejer om din arbejdsplads kan deltage, er du velkommen til at kontakte forskerne bag projektet.

Formål

Projektets formål er at undersøge om øget indflydelse på egen arbejdstid har en effekt på søvnproblemer og på tidlige biologiske markører for hjertesygdom.

Baggrund

Skiftearbejde og skæve arbejdstider er udbredt i ældreplejen og i andre jobfunktioner med døgnbemanding og er associeret med forøget risiko for hjertesygdom.  Studier viser, at indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden har positiv betydning for helbred og velbefindende, balancen mellem familie og arbejdsliv samt sygefravær.

Øget indflydelse på egen arbejdstid giver mulighed for bedre trivsel, restitution og psykisk arbejdsmiljø samt færre helbredsgener og mindre sygefravær hos ansatte med skiftearbejde fx fordi den enkelte medarbejder kan tilrettelægge arbejdstiden, så den passer bedst muligt med behovet, for fx søvn og privatliv.

Der er publiceret flere undersøgelser af forskellige former for tilrettelæggelse af arbejdstiden, men der er kun gennemført få videnskabelige interventionsundersøgelser. De fleste undersøgelser anvender desuden selvrapporterede mål for trivsel, søvn, helbred og produktivitet, mens der kun er få studier, der anvender fysiologiske målinger. Det er derfor ikke muligt at vurdere, om der er fysiologiske effekter eller lavere risiko for hjertesygdom af at give ansatte større indflydelse på arbejdstiden.

Mål

Projektet er et interventionsstudie, hvor interventionen er at indføre prioriteret arbejdstid (også kaldet selvvalgt) arbejdstid. Det inde¬bærer, at medarbejdere indtaster ønsker om, hvornår de vil arbejde i et computerprogram. Herefter udarbejdes så vagtplaner under hensyntagen til medarbejdernes ønsker og bemandingsbehovet på arbejdspladsen. Prioriteret arbejdstid har stor interesse på danske arbejdspladser, og interventionen planlægges og gennemføres af de deltagende arbejdspladser.

Resultaterne vil derfor være relativt lette at omsætte til brug for andre, som ønsker at gennemføre en lignende intervention. Projektet bidrager med væsentlig ny viden, herunder anbefalinger om hvordan man bedst muligt kan tilrettelægge arbejdstiden, som kan anvendes af både medarbejdere, der ønsker mere indflydelse på deres arbejdstid, rådgivere og virksomheder, der overvejer at indføre prioriteret arbejdstid.

Økonomisk støtte

Projektet er støttet af dels SOSU-satspuljen og dels Nordforsk.

Projektperiode

Projektperioden er fra 1.1 2016 til 31.12 2018

Projektleder 

Forsker Marie Aarrebo Jensen.

Kontaktpersoner

Samarbejdspartnere

  • Professor Åse Marie Hansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
  • Lektor Kirsten Nabe-Nielsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet..
  • Professor Vivi Schlünssen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet.
 19.08.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her