FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Muligheder for studerende

Hvis du er studerende og interesseret i at vide mere om emnerne arbejdsmiljø, psykisk velbefindende og arbejdsevne, er du meget velkommentil at kontakte os

Nedenfor har vi anført information om mulighederne for

1) at udarbejde bachelorprojekt eller speciale i PIVA og 2) Universitetsundervisning udført af medlemmer af PIVA gruppen.

1) Muligheder for bachelorprojekt eller speciale i PIVA

Som studerende har du mulighed for at skrive dit bachelorprojekt eller speciale i tilknytning til PIVA. Hvis du er interesseret, kan du også tage et praktikophold i tilknytning til projektgruppen. Nedenfor har vi anført en række eksempler på emner til såvel et bachelorprojekt som til et speciale. Nedenfor er ligeledes vist en liste over igangværende og afsluttede bachelor- og specialeprojekter i PIVA.

 

Forslag til opgaveemner

 • Analysere betydningen af psykosocialt arbejdsmiljø (fx kvantitative krav, emotionelle krav, indflydelse, rolleklarhed, belønning) på risikoen for udvikling af psykiske helbredsproblemer (fx depression, træthed, søvnproblemer)
 • Analysere hvordan samspillet mellem psykosocialt arbejdsmiljø og psykiske helbredsproblemer kan indvirke på langtidssygefravær og arbejdsophør. Dette omfatter analyser af modererende eller medierende faktorer, fx individuelle faktorer som personlighed og socialt netværk eller samfundsfaktorer som velfærdsydelser
 • Litteraturstudie af emnerne psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred, arbejdsevne og tilbagevenden til arbejde

 

Igangværende bachelor eller specialeprojekter

Afsluttet specialer eller bachelorprojekter

Rasmus Christophersen. Emotional demands, emotional labor and the risk of depression. A quantitative study of female employees in the Danish elder care sector. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2010.

Manisha Tripathi. Illegitimate tasks and mental health: Is there an association? Speciale, Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet; 2012.

Stefan Brinch Nielsen. Procesevaluering af implementeringen af det store TTA projekt i to kommuner. Speciale, Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet; 2012.

Louise Moefelt. Et positivt møde med den kommunale sagsbehandler. En interviewundersøgelse omhandlende sygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer og deres møde med det kommunale sygedagpengesystem, Speciale i den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Københavns Universitetet; 2011.

Rasmus Hertzrum-Larsen. Prædicerer jobusikkerhed og arbejdsmarkedsusikkerhed incident essentiel hypertension, målt ved brug af antihypertensiva? Et epidemiologisk opfølgningsstudie. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2010.

Anette Tine Jung Jensen. The association between breast cancer and work ability. Master of Public Health Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2010.

Dorthe Johansen. Tilbagevenden til arbejdet – en interviewundersøgelse med tidligere langtidssygemeldte mænd. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2009.

Charlotte Hjortkær. Anerkendelse af stress – en kvalitativ undersøgelse. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2009.

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen. Person-related work and depression - Is there a relation, and why? Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2009.

Pernille Mikkelsen, & Rikke Voss Andersen. Modificerer depression effekten af psykisk arbejdsmiljø på sygefravær? En multilevelanalyse af sygefraværet blandt medarbejdere i den danske ældrepleje. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2008.

Malene Norborg, & Tilde Sand Sørensen. Arbejdsrelateret stress som risikofaktor for søvnproblemer. En prospektiv analyse af indvirkningen af "effort-reward imbalance" på søvnproblemer i den danske arbejdsstyrke. Bachelor projekt, Institut for Folkesundhed, Københavns; 2007.

Hovedresultater er publiceret i  Journal of Psychosomatic Research 2009;66(1):75-83.  

2) Undervisning

Eferår 2009

 • "Psychosocial work environment and health", Seminar, Institute for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • "Occupational stress and chronic disease", Seminar, Department of Psychology, University of Copenhagen

Forår 2009

 • "Occupational stress and chronic disease", Seminar, Department of Psychology, University of Copenhagen

Efterår 2008

 • "Exposure assessment", Seminar within the Ph.D. course "Psychosocial epidemiology", Danish Graduate School of Public Health

Forår 2008

 • "Job stressors and chronic disease", Seminar, Department of Psychology, University of Copenhagen
 • "New Occupational Public Health in Europe", Seminar, Department of Medicine, Heinrich-Heine University Düsseldorf, Germany  

Efterår 2007

 • "Psychosocial work environment and health", Seminar, Seminar, Institute for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • "Job stressors, psycho-physiological changes and chronic disease", Seminar, Department of Psychology, University of Copenhagen
 • "Job characteristics' measurement and methodological critique", Lecture, Department of Psychology, University of Copenhagen

Forår 2007

 • "Job characteristics' measurment and methodological critique", Lecture, Department of Psychology, University of Copenhagen

Efterår 2006

 • "Psychosocial work environment and health", Seminar, Seminar, Institute for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • "Psychosocial work environment and mental health", Lecture, Department of Epidemiology and Public Health, University College of Cork, Ireland

 

 09.11.2009
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version