FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Muligheder for studerende

Nedenfor har vi anført information om mulighederne for at udarbejde bachelorprojekt eller speciale i PIVA.

Hvis du er studerende og interesseret i at vide mere om emnerne arbejdsmiljø, psykisk velbefindende og arbejdsevne, er du meget velkommen til at kontakte os

Muligheder for bachelorprojekt eller speciale i PIVA

Som studerende har du mulighed for at skrive dit bachelorprojekt eller speciale i tilknytning til PIVA. Hvis du er interesseret, kan du også tage et praktikophold i tilknytning til projektgruppen. Nedenfor har vi anført en række eksempler på emner til et bachelorprojekt eller speciale.

Forslag til opgaveemner

  • Analysere betydningen af psykosocialt arbejdsmiljø (fx kvantitative krav, emotionelle krav, indflydelse, rolleklarhed, belønning) på risikoen for udvikling af psykiske helbredsproblemer (fx depression, træthed, søvnproblemer)
  • Analysere hvordan samspillet mellem psykosocialt arbejdsmiljø og psykiske helbredsproblemer kan indvirke på langtidssygefravær og arbejdsophør. Dette omfatter analyser af modererende eller medierende faktorer, fx individuelle faktorer som personlighed og socialt netværk eller samfundsfaktorer som velfærdsydelser 
  • Litteraturstudie af emnerne psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred, arbejdsevne og tilbagevenden til arbejde

Afsluttet specialer eller bachelorprojekter

Kamma Skrubbeltrang. Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. En kvantitativ analyse af social kapital på arbejdspladsens betydning for individets oplevelse af stress. Speciale, Sociologisk Institut, Københavns Universitet; 2014.

Helle Østergaard. Arbejdstid og mentalt helbred. Et specialeprojekt udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen: ”Arbejdsmiljø og helbred 2012” af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2014.

Andreas Friis Elrond. Indikation af stress. En undersøgelse af samtidige søvnproblemer og psykisk anspændthed som indikator på stress [Indication of stress. A study of simultaneous sleep problems and psychological tension as an indicator of stress]. Speciale, Institut for Psykologi, Københavns Universitet; 2013.

Rasmus Christophersen. Emotional demands, emotional labor and the risk of depression. A quantitative study of female employees in the Danish elder care sector. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2012.

Manisha Tripathi. Illegitimate tasks and mental health: Is there an association? Speciale, Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet; 2012.

Stefan Brinch Nielsen. Procesevaluering af implementeringen af det store TTA projekt i to kommuner. Speciale, Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet; 2012.

Louise Moefelt. Et positivt møde med den kommunale sagsbehandler. En interviewundersøgelse omhandlende sygemeldte borgere med psykiske helbredsproblemer og deres møde med det kommunale sygedagpengesystem, Speciale i den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Københavns Universitetet; 2011.

Rasmus Hertzrum-Larsen. Prædicerer jobusikkerhed og arbejdsmarkedsusikkerhed incident essentiel hypertension, målt ved brug af antihypertensiva? Et epidemiologisk opfølgningsstudie. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2010.

Anette Tine Jung Jensen. The association between breast cancer and work ability. Master of Public Health Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2010.

Dorthe Johansen. Tilbagevenden til arbejdet – en interviewundersøgelse med tidligere langtidssygemeldte mænd. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2009.

Charlotte Hjortkær. Anerkendelse af stress – en kvalitativ undersøgelse. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2009.

Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen. Person-related work and depression - Is there a relation, and why? Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2009.

Pernille Mikkelsen, & Rikke Voss Andersen. Modificerer depression effekten af psykisk arbejdsmiljø på sygefravær? En multilevelanalyse af sygefraværet blandt medarbejdere i den danske ældrepleje. Speciale, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet; 2008.

Malene Norborg, & Tilde Sand Sørensen. Arbejdsrelateret stress som risikofaktor for søvnproblemer. En prospektiv analyse af indvirkningen af "effort-reward imbalance" på søvnproblemer i den danske arbejdsstyrke. Bachelor projekt, Institut for Folkesundhed, Københavns; 2007.

Hovedresultater er publiceret i  Journal of Psychosomatic Research 2009;66(1):75-83.  

 22.04.2015
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her