FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker?

Formålet med dette projekt er at opsummere den eksisterende viden om effekten af interventioner indenfor det psykosociale arbejdsmiljø på psykisk velbefindende, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø.

Formål

Formålet med dette projekt er at opsummere den eksisterende viden om effekten af interventioner indenfor det psykosociale arbejdsmiljø på psykisk velbefindende, arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsmiljø. Det gør vi ved at opsamle viden på tværs af systematiske reviews, hvor andre forskere systematisk har afsøgt forskningen indenfor et bestemt område og sammenfattet resultaterne i en overordnet konklusion. Vi løfter os således op i helikopterperspektiv og gennemfører et overview af reviews og får dermed skabt et bredt overblik over, hvad vi pt. ved om effekterne af psykosociale interventioner.

Baggrund

Dette projekt er et af 3 delprojekter, hvor NFA afdækker og formidler den foreliggende viden om psykosocialt arbejdsmiljø.

Mål

Projektet omfatter følgende dele:

  • Søgning: Gennem en systematisk søgning, screening og kvalitetsvurdering vil forskerne identificere relevante reviews, som samler op på interventionsstudier, der har til formål at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø.
  • Sammenfatning af evalueringer af interventioner: På baggrund af de identificerede reviews vil forskerne samle op på, hvad vi ved om virkninger af interventioner i det psykosociale arbejdsmiljø.
  • Opsamling af viden om forudsætninger: For at være mere handlingsanvisende vil forskerne ligeledes undersøge og sammenfatte, hvad forskningen og praksiserfaringer indtil videre viser om, hvad man skal være opmærksom på, når der skal igangsættes og implementeres en intervention.

Resultaterne af projektet vil blive offentliggjort i en rapport tiltænkt fagfolk, der beskæftiger sig med psykosocialt arbejdsmiljø fx arbejdsmiljørådgivere, tillidsrepræsentanter samt arbejdsmarkedets parter.

Målet er, at disse fagfolk skal kunne bruge rapporten til at kvalificere deres valg i det praktiske arbejde med at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø.

Udgivelser

Birgit Aust, Louise Meinertz Jakobsen, Sofie Østergaard Jaspers, Astrid Jørgensen, Mads Nordentoft, Andreas Brøgger Jensen. Psykosociale arbejdsmiljøinterventioner – hvad virker? En systematisk gennemgang af forskning i interventioner rettet mod det psykosociale arbejdsmiljø samt en oversigt over viden om implementering af arbejdspladsinterventioner. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, marts 2017.

Yderligere oplysninger

Projektperiode
01.06.2015 – 30.09.2016

Projektleder
Seniorforsker Birgit Aust, NFA

Kontaktperson
Seniorforsker Birgit Aust, NFA

Samarbejdspartnere
Professor Michiel A. J. Kompier, Radboud University Nijmegen, The Netherlands
Professor Norbert K. Semmer, Psychology of Work and Organizations, Bern, Schweiz
University of Konstanz, Germany, Claremont Graduate University, CA, USA

 24.03.2017
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her