FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Psykosocialt arbejdsmiljø og sund aldring

Formål

Det overordnede formål med dette projekt er at undersøge, om og hvordan det psykosociale arbejdsmiljø påvirker sund aldring, inklusive risiko for kroniske sygdomme, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før tid og førtidspensionering.

Baggrund

I betragtning af, at de fleste voksne tilbringer næsten halvdelen af deres vågne timer på arbejdet, er arbejdspladsen en oplagt ramme til at fremme sundhed og mindske ulighederne.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø øger muligvis risikoen for en række kroniske sygdomme, fx blodprop i hjertet, slagtilfælde, og type 2 diabetes samt psykiske lidelser, især depression. Et godt arbejdsmiljø er derimod blevet anset som helbredsfremmende. Sammenhængen mellem arbejdsrelaterede psykosociale faktorer og sundhed mangler imidlertid evidens på befolkningsniveau.

Dette projekt skal generere ny evidens til at vurdere betydningen af arbejdsrelaterede faktorer for sund aldring på befolkningsniveau. 

Mål

Projektet består af 3 delprojekter (”Work packages” (WP)).
WP1  ledes af Mika Kivimäki fra Helsinki Universitet og er en videreførelse af arbejde af IPD-Work konsortiet, en international forskningsgruppe som har koblet forskellige store arbejdsmiljøkohorter samen, for at undersøge sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og risikoen for fysisk og psykisk sygelighed, førtidspensionering, sygdomsfri forventet levetid og død.

WP2 ledes af Hugo Westerlund fra Stockholm Universitetet og undersøger gennem hvilke adfærdsmæssige, psykologiske og biologiske mekanismer, psykosociale arbejdsmiljøforhold kan påvirke sund aldring.

WP3 ledes af Reiner Rugulies fra NFA og udvikler en job eksponeringsmatrice for at undersøge sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og sund aldring i store registerstudier i hele arbejdsstyrken. Analyser vil særligt fokusere på om sammenhængen mellem psykosociale arbejdsmiljøfaktorer og sundhedstilstand følger et dosis-respons mønster (dvs. om sundhedsrisikoen ved en akkumuleret udsættelse for psykosociale faktorer er større end ved en mere midlertidig eksponering), og om reduktion af eksponering for arbejdsrelaterede psykosociale risikofaktorer er relateret til reduceret sandsynlighed for fremtidige sygdomstilfælde (test af reversibilitet).

På tværs af delprojekterne  undersøger vi, om sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og sund aldring er forskellig afhængig af deltagernes køn, alder og socioøkonomiske omstændigheder.

Yderligere oplysninger

Støttet økonomisk af
Nordforsk

Projektperiode
 01.09.2015-31.08.2020

Projektleder
Mika Kivimäki, Helsinki Universitet

Kontaktperson
Professor Reiner Rugulies, NFA

Samarbejdspartnere
Projektet er et samarbejde mellem forskellige institutioner fra Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Holland, Frankrig, Storbritannien og USA.

 06.06.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her