FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Mindre nedslidning på rengøringsområdet - Satspuljeprojekt om indvandrere i rengøringsbranchen - SPIR

Rengøringsassistenter har en øget risiko for nedslidning og syg­dom, der blandt andet kommer til udtryk ved, at de har en højere hyppighed af hospitalsbehandlinger[1] for lidelser i bevægeapparatet samt hjertekarlidelser end de fleste andre erhvervsgrupper. Endvidere bliver ansatte i rengørings­branchen hyppigere førtidspensioneret end ansatte i andre brancher.[2]

Meget tyder på, at det kan være svært at få sikkerhedsarbejdet og nye forebyggende tiltag til at virke i f.eks. rengøringsvirksomheder, hvor medarbejderne ofte arbejder alene eller i små grupper med begrænsende forudsætninger for at tage de nye forebyggende tiltag til sig. Dette vanskeliggøres af det hastigt stigende indtag af indvandrere i rengørings-branchen. Indvandrere kan have en større risiko end deres danske kolleger for at komme til skade på arbejdet, fordi det - pga. kultur­forskelle og sprogvanskeligheder - kan være svært at kommunikere viden om god, forebyggende adfærd og risikohåndtering til indvandrere.

Projektets overordnede formål er at begrænse nedslidning og arbejdsulykker blandt ansatte inden for rengøring. Projektet fokuserer på at udvikle og implementere praktiske metoder og redskaber til effektiv risiko­kommunikation over for indvandrere, der ved ansæt­telse i rengøring kan have van­ske­ligt ved at opnå et godt kendskab til sikre og sunde arbejdsrutiner. 
 

[1] Se http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/Nationale%20Data/EHR.aspx

[2] Se http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/Nationale%20Data/TI.aspx

 29.04.2009
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her