FreeTextSearch
 
View English language version of this page
 
 
 

EU's grænseværdiudvalg - SCOEL

SCOEL (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits) er et udvalg under EU, der udarbejder sundhedsbaserede grænseværdier for arbejdsmæssig eksponering med kemiske stoffer.

Begrundelser for SCOEL’s beslutninger findes i SCOEL/SUM-dokumenter. SUM dokumenterne tager oftest udgangspunkt i udkast, som er udarbejdet af de nationale eksperter i SCOEL.

NFA er repræsenteret i grænseværdiudvalget ved gæsteforsker Gunnar D. Nielsen, (Ph.d., Dr. Pharm.).

 15.04.2014
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518