FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Sikker identitet

Projekt vil undersøge om en styrkelse af den sociale identitet på sjak- og pladsniveau kan forbedre sikkerhedsklimaet både i sjakket og på pladsen, og dermed forbedre sikkerhedspraksis.

Formål

På baggrund af dette, er det projektets formål at:

  • Kortlægge omfanget og styrken af den sociale identitet på henholdsvis sjak- og byggepladsniveau

  • Undersøge sammenhængen mellem social identitet og sikkerhedsklima på sjak- og byggepladsniveau og sikkerhedspraksis

  • Udvikle en intervention rettet mod styrkelse af en fælles byggeplads-identitet blandt sjak på store byggepladser

  • Afprøve interventionen i et randomiseret kontrolleret design på 2 store byggepladser

  • Omsætte projektets instrumenter og resultater til konkrete praksisrettede redskaber, der kan anvendes af bygherrer til at styrke byggeplads-identiteten på kommende byggerier

Baggrund

På store byggerier har byggepladsledelsen ofte stort fokus på sikkerhed, og tager ofte en række initiativer, der skal forbedre sikkerhedsklimaet og sikkerhedspraksissen på pladsen. Effekten kan dog være tvivlsom, idet studier indikerer, at gennemslagskraften ofte ikke er så stor overfor de enkelte sjak på byggepladsen.

Det kan skyldes, at sjakkene ikke har en særlig stærk identifikation med den enkelte byggeplads, men i stedet har en stærk gruppeidentitet. Det betyder, at medlemmers adfærd i højere grad er præget af sjakkenes egne normer og værdier. Dermed påvirkes sjakkene ikke af ledelsens sikkerhedsmæssige initiativer, men af gruppens eget sikkerhedsklima.

Teorien om social identitet peger på, at hvis man ønsker at styrke den overordnede fælles identitet, må sjakidentiteten respekteres og styrkes, samtidig med at der opbygges en yderligere overordnet identitet, som indeholder fælles overordnede organisatoriske mål under hensyntagen til sjakidentiteterne.

Den todelte forståelse af klima, kan være med til at forklare den manglende effekt af sikkerhedstiltag på byggepladser, da den sociale identitet gør, at sjakkene primære fokus er deres egne prioriteringer og mål, og gennemslagskraften af det organisatoriske klima overfor sjakkene derfor ikke er særlig stærk.

Mål

Projektets mål er at afprøve en ny tilgang, baseret på en sammentænkning af social identitetsteori og sikkerhedsklima. Projektet belyser en hidtidig uudforsket del af de sociale dynamikkers betydning for sikkerhedspraksis, og kan dermed være med til at udvikle nye konkrete strategier og praksisrettede redskaber til at arbejde med disse elementer, som kan anvendes på alle større byggepladser.

Støttet økonomisk af:
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektperiode
Januar 2016 – december 2017

Projektleder
Lars peter Sønderbo Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning,

Kontaktperson
Seniorforsker Pete Kines, NFA, E-mail pki@arbejdsmiljoforskning.dk

Samarbejdspartnere
Dansk Ramazzini Center
v/ Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 

 31.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her