FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Sikre praktikvirksomheder

Projektet har til formål at udvikle en ny tilgang til, hvordan virksomheder i Bygge- og anlægsbranchen kan påvirkes til at forbedre sikkerhedsniveauet, så der ikke sker så mange lærlingeulykker.

Formål

Formålene med projektet er:

 1. at udvikle en intervention rettet mod forbedring af sikkerhedsniveauet i BA-virksomheder med lærlinge ud fra eksisterende forsknings- og praksisviden 
 2. at pilotteste interventionen og måleinstrumenterne i op til 20 BA-virksomheder.

Baggrund

Lærlinge har en høj risiko for at opleve ulykker i deres praktikperioder. De er både unge og uerfarne og har et ønske om at passe ind i den arbejdskultur, de møder i praktikvirksomhederne. Derfor er de tekniske skolers undervisning i arbejdssikkerhed ikke nødvendigvis nok for at sikre lærlingene – der skal også tages fat i praktikvirksomhederne.

Der skal udvikles en tilgang til, hvordan virksomheder i Bygge- og Anlægsbranchen kan påvirkes til at forbedre sikkerhedsniveauet, så der ikke sker så mange lærlinge-ulykker. Tilgangen skal indeholde både arbejdsmiljømæssige elementer, som påvirker arbejdsmiljøet i en positiv retning, og nogle motivationsmæssige elementer, der gør det attraktivt for virksomhederne at anvende tilgangen.

Interventionen i dette projekt består i, at praktikvirksomheder får besøg af en 'arbejdsmiljøekspert', som sammen med mester (og evt. den svend, som arbejder sammen med lærlingen), laver en struktureret kortlægning af virksomhedens sikkerhedsniveau ift lærlinge ud fra en tjekliste. Dette gøres ved at lave en ’gylden standard’ for en sikker praktikvirksomhed, der kan danne baggrund for tjeklisten.

Baseret på denne gennemgang modtager virksomheden feedback, med udpegning af nogle konkrete fokusområder, som de bør arbejde med, samt handlingsorienterede anbefalinger til, hvad de skal gøre. Efter 3 mdr bliver der fulgt op på, hvorvidt der er sket ændringer på fokusområderne og sikkerhedsniveauet dermed er forbedret.
 
Efterfølgende pilottestes interventionen i op til 20 BA-virksomheden, hvor der analyseres på rekrutteringsgrad og implementeringsgrad af interventionen.

  Mål

  Udviklingsfasen skal munde ud i:

  • En samlet beskrivelse af kravene til en sikker praktikplads
  • en tjekliste der kan anvendes til at vurdere virksomhederne
  • konkrete handleanvisninger til virksomhederne 
  • en form og struktur på interventionen, der gør den attraktiv for virksomhederne

  Det er desuden et mål at udvikle en gylden standard for praktikvirksomheder, som kan formidles bredt.

  Flere af de involverede parter i ekspertpanelet (fx Byggeriets Uddannelser og BAM-BUS) anvender i dag forskellige pjecer med oplysninger om og informationer til lærlinge og praktikpladser. Resultaterne fra nærværende projekt vil kunne være med til at opdatere/supplere disse materialer, ligesom de vil kunne anvendes af skoler og andre interessenter.               

  Støttet økonomisk af:
  Arbejdsmiljøforskningsfonden

  Projektperiode
  Januar 2016 – december 2017

  Projektleder
  Kenn J. Nielsen, Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning,

  Kontaktperson(er)
  Johnny Dyreborg

  Samarbejdspartnere
  Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Herningsholms Erhvervsskole.

   

   

   16.09.2016
  Kontakt: NFA's webredaktion
   
   
   
   

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

  Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

  Vis desktop version
  |WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her