FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Social kapital og trivsel i hjemmeplejen

Formål

Formålet med projektet er at undersøge

  • hvordan den sociale kapital udvikler sig over tid i sammenlignelige arbejdsenheder
  • hvilken betydning forskellige ledelsesmæssige tiltag har for udviklingen af social kapital i arbejdsenheder
  • hvilken betydning social kapital har for medarbejderes helbred og trivsel.

Baggrund

Ældreplejen i Danmark er konfronteret med løbende udfordringer vedrørende fastholdelse og rekruttering af medarbejdere med henblik på levering af pleje og omsorg til ældre. Der er således et løbende behov for at undersøge mulighederne for at skabe attraktive arbejdspladser, der dels sikrer en tilstrækkelig rekruttering af medarbejdere og dels sikrer, at medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver, uden at deres helbred og trivsel undergraves.

Social kapital drejer sig om de faktiske og potentielle ressourcer, der findes i de sociale relationer på en arbejdsplads. Der kan identificeres fire dimensioner af den sociale kapital:

  • mellem medarbejdere i teams
  • mellem teams på arbejdspladsen
  • mellem medarbejdere og den nærmeste ledelse og
  • mellem medarbejdere og arbejdspladsen som helhed.

Da forskningen om social kapital på arbejdspladsen er i sin vorden, findes der imidlertid kun begrænset evidens for, hvilken betydning social kapital på arbejdspladsen har for trivsel og helbred hos medarbejderne. Der er herudover et klart behov for at undersøge, hvordan arbejdspladser kan udvikle og fastholde et højt niveau af social kapital på danske arbejdspladser.

Projektet er gennemført i samarbejde med Københavns kommune, hvor ca. 70 hjemmepleje-, sygepleje, trænings- og visitationsenheder deltog.

Mål

Projektet vil bibringe viden om social kapital i hjemmeplejen, den sociale kapitals betydning for helbred og trivsel i hjemmeplejen, samt hvilke tiltag ledere kan gennemføre for at fremme social kapital i hjemmeplejen.

Projektets resultater vil blive formidlet i fire videnskabelige artikler, én dansksproget rapport og fakta-ark.

Yderligere oplysninger

Projektperiode
01-01-2013-31-12-2017

Projektleder
Seniorforsker Vilhelm Borg, NFA

Kontaktperson
Seniorforsker Vilhelm Borg, NFA

Samarbejdspartner
Københavns Kommune

 01.06.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her