FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø - lydmiljøets betydning for et godt arbejdsmiljø i folkeskolen (SkoleStøj 2)

Støj og dårlige akustiske forhold kan udgøre et væsentligt arbejdsmiljøproblem - særligt hvis det kræver at man kan koncentrere sig eller hvis samtaler og dialog udgør en vigtig del af arbejdsprocessen.

Der mangler imidlertid interventionsstudier, som videnskabeligt dokumenterer effekter af at skabe et godt lydmiljø.

Det overordnede formål med projektet er derfor at undersøge, i hvor høj grad et bedre lydmiljø kan forbedre lærere trivsel. Forskerne bag projektet vil derfor gennemføre en kontrolleret akustisk intervention på to folkeskoler. Hypoteserne er, at en bedre akustik har følgende effekter:

 • Baggrundsstøjen i klasserne falder, når lærerne underviser.
 • Lydmiljøet bliver bedre – dvs. at lærerne oplever at være mindre udsat for støj i arbejdet, og mindre forstyrrelse og uro i klassen.
 • Lærerne trives bedre – dvs. at de oplever en forbedring af deres arbejdsmiljø på følgende parametre:
  • anstrengelsesgrad
  • oplevede krav i arbejdet
  • krav til koncentration
  • symptomer på anstrengelse og stress (mental træthed, hovedpine og stemmeproblemer)
  • jobtilfredshed og
  • overvejelser om at skifte job.

  Projektet udføres i samarbejde med blandt andet Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). DCUM bidrager med et delprojekt om elevernes trivsel (http://dcum.dk/dcum/skolestoej-2). Samlet vil de to projekter generere ny viden om lydmiljøets betydning for både lærere og elever.

  Du kan læse mere om projektet her på hjemmesiden.

   16.03.2016
  Kontakt: Jesper Kristiansen
   
   
   
   

  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

  Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

  Vis desktop version
  |WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her