FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Projektets nyhedsværdi og betydning for arbejdsmiljøet

Kommunerne investerer, eller planlægger at investere, store beløb i vedligeholdelse, renovering eller nybygning af skoler. Det er derfor særdeles relevant at dokumentere sammenhængen mellem lydmiljøet på skolen og det daglige arbejds- og undervisningsmiljø.

Et forbedret arbejdsmiljø kan have stor betydning for både lærere og elever. Øget trivsel kan have potentiel stor betydning for skolelærernes tilknytning til arbejdsmarkedet samt for deres produktivitet og sygefravær. For eleverne kan et bedret lydmiljø potentielt give bedre trivsel og indlæring.

Resultaterne vil kunne anvendes i andre sammenhænge, hvor støj og akustiske forhold spiller en vigtig rolle for arbejdsmiljøet, fx i åbne kontorlandskaber, på daginstitutioner, på hospitaler osv.

 03.02.2012
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her