FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning

Sunde skraldemænd er et samarbejdsprojekt mellem City Renovation, 3F, Københavns Kommune, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Kræftens Bekæmpelse. Projektet sigter mod at skabe bedre arbejdsmiljømæssige vilkår for skraldemænd i Danmark, og finde løsninger på hvordan de kan få et længere og godt arbejdsliv. Projektet er støttet af arbejdsmiljøforskningsfonden.

Proces

Sunde skraldemænd starter hos dem det handler om. Derfor er brugerinddragelse et centralt element i indsatsen, hvor de helt grundlæggende arbejdsvilkår for skraldemænd bliver undersøgt.

Projektet har tre mål:

  1. Kortlægning af de arbejdsmiljømæssige udfordringer og skraldemændenes sundhed, helbred og trivsel
  2. Udvikling og forankring af løsninger på de arbejdsmiljømæssige og sundhedsmæssige udfordringer
  3. Evaluering af processen og udvikling af løsningskatalog til kommuner, arbejdsgivere og fagforeninger.

Konkret vil skraldemændene være med i kortlægning af arbejdsmiljømæssige udfordringer samt udvikling og forankring af løsninger på de arbejdsmiljømæssige udfordringer og forbedring af deres sundhed. Involveringen sker på fælles workshops, igennem fokusgruppeinterview og med en projektgruppe bestående af et udvalg af skraldemænd.

Der vil blive gennemført en intervention, der løber over tre måneder, hvor skraldemændene skal afprøve tre udvalgte tiltag for at forbedre deres arbejdsmiljø og sundhed.

Indsatsen  skal danne basis for mere generelle anbefalinger, som kan bruges i renovationsbranchen og i kommuner over hele landet.

Evaluering

Før, under og efter indsatsen foretages målinger på procesimplementering og medarbejdertilfredshed. Skraldemændene bliver løbende bedt om at vurdere, om indsatsen giver mening, og om der er noget, der kan gøres bedre.

Før indsatsen kortlægges medarbejdernes sundhedstilstand, deres eksponering for støvpartikler og deres fysiske aktivitetsniveau på arbejde og i fritiden. Disse undersøgelser skal dokumentere, hvor indsatsbehovet ligger og indsatsernes effekt.

NFA's formål med at indgå i projektet

NFA indgår i projektet som forskningspartner.

NFA's opgave er at beskrive skraldemændenes arbejdsmiljø. Forskerne er interesserede i at undersøge, i hvilket omfang skraldemændene udsættes for støv og møg, hvor høj den fysiske belastning er under tømningsarbejdet og om skraldemændene oplever at arbejdet er belastende psykisk eller socialt.

Forskerne er også interesserede i, om det kan lykkes projektets parter at nå til enighed om en arbejdsmiljøindsats, som for alvor kan gavne skraldemændenes daglige arbejdsmiljø.

For flere oplysninger, kontakt seniorforsker Marie Birk Jørgensen, NFA 21.01.2015
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her