FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Test og evaluering af fotokatalytisk belægning med udvalgte VOC'er: Indvirkning på indendørs luftkvalitet

Projekt skal bidrage med ny viden om, den samlede effekt på indeklimaet af at anvende fotokatalytiske produkter.

Formål

Formålet med dette ph.d.-projekt er at

  • identificere produkter fra fotooxidation (oxidative reaktioner, der foregår ved hjælp af lys) af indendørs VOC'er (flygtige organiske forbindelser) under realistiske forhold

  • vurdere den betydning, de identificerede oxidationsprodukter har for indeklima og helbred.

Baggrund

Der er et stigende antal fotokatalytiske produkter på markedet, som ifølge producenterne kan forbedre den indendørs luftkvalitet. Der mangler dog generelt dokumentation for, hvor godt sådanne produkter virker. Der er derfor behov for at undersøge, hvor effektive og velegnede fotokatalytiske produkter er til at forbedre luftkvaliteten.

ACT CleanCoat er et nyt sprayprodukt til overfladebehandling, som bl.a. anvendes på hoteller, inden for sundhedspleje, blomsterproduktion, forarbejdning af fødevarer og detailhandel. Producenten reklamerer med, at produktet er i stand til at forbedre luftkvaliteten ved at fjerne stort set alle VOC’er og mikroorganismer fra den indendørs luft. Produktet indeholder anatase titaniumdioxid nanopartikler, der er fotokatalytiske, når de bliver bestrålet med lys.

Fotokatalytiske coatingsystemer kan potentielt anvendes i alle indendørs miljøer, hvor der er dårlig luftkvalitet. Det er dog stadig uvist, om fotokatalytiske materialer eller dannede oxidationsprodukter kan have en negativ indvirkning på menneskers sundhed.

Mål

Dårligt indeklima kan have negative konsekvenser for de ansattes helbred og arbejdsevne hvilket kan øge sygefraværet, og det koster både for arbejdspladsen og for samfundet.

Fotokatalytiske produkter kan – ifølge producenterne – forbedre luftkvaliteten, men der mangler ofte dokumentation for,

  • hvor effektive produkterne er til at fjerne VOC’er og mikroorganismer fra luften

  • om produkterne frigiver stoffer til indeklimaet, som kan skade menneskers sundhed.

Målet med dette ph.d.-projekt er, at bidrage med ny viden om, den samlede effekt på indeklimaet af at anvende fotokatalytiske produkter.

Støttet økonomisk af
Advance Cleantech Aps, NFA og Københavns Universitet

Projektperiode
1.4.2015 til 31.3.2018.

Projektleder
Seniorforsker Asger W. Nørgaard, NFA

Kontaktperson
Ph.d.-studerende Hans Christian Budtz, NFA og Københavns Universitet

Samarbejdspartner
Advance Cleantech ApS 

 

 10.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her