FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Udvikling af indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer (KEDS)

Forskerne i projektet vil oversætte spørgeskemaet KEDS til dansk fra svensk, validere følsomheden og vurdere, hvor specifikt det kan måle ved at afprøve spørgeskemaet på personer med og uden stressrelaterede psykiske helbredsproblemer.

Formål

Langvarig og alvorlig stress kan føre til psykiske og fysiske helbredsproblemer, og der er dokumenterede tegn på, at stressrelaterede helbredsproblemer har været stigende i Danmark. På den baggrund er det vigtigt at få belyst arbejdsmiljøets betydning for risikoen for at udvikle stressrelaterede psykiske helbredsproblemer. For at belyse denne risiko er det nødvendigt med korte og gennemprøvede spørgeskemaredskaber, der er målrettet præcis denne type helbredsproblemer. Et sådant redskab findes endnu ikke i Danmark. Formålet med projektet er at oversætte et sådant spørgeskema fra svensk og validere det i en dansk sammenhæng.

Baggrund

Der er behov for et redskab, der præcist kan registrere de typiske symptomer, der opstår, når der er tale om stressrelaterede psykiske helbredsproblemer. Et sådant redskab har ikke før været tilgængeligt herhjemme.

Ofte benyttes i stedet særligt depression eller depressive symptomer som helbredsmål i undersøgelser af arbejdsmiljøets betydning for psykiske helbredsproblemer. Men depression er ikke den eneste psykiske helbredskonsekvens af stress. Nye forskningsresultater peger således på, at depression og stressrelateret psykisk sygdom er to forskellige fænomener.

I Sverige har forskere under Socialstyrelsen kortlagt de typiske symptomer der optræder ved stressrelaterede psykiske helbredsproblemer på baggrund af studier af personer, der er langtidssygemeldte grundet stress.

Et centralt symptom er udpræget psykisk træthed, der kommer til udtryk som initiativløshed, manglende psykisk udholdenhed og øget behov for tid til at restituere efter mentale anstrengelser. Et andet centralt symptom er svigtende hukommelse eller koncentration. Hertil forekommer en række andre identificerbare fysiske og psykiske symptomer.

Karolinska Instituttet og det svenske Stressforskningscenter har på baggrund af symptomerne udviklet et spørgeskema, ”Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS)”, der kan identificere denne stressrelaterede dårlige helbredstilstand. Spørgeskemaet har været afprøvet og valideret i en række svenske studier.

Forskerne vil i dette projekt teste det svenske validerede spørgeskema. Da spørgeskemaet kun omfatter ni spørgsmål vil det være ideelt at benytte i befolkningsundersøgelser, der bruges til forskning i sammenhængen mellem psykosociale faktorer på arbejdspladsen og psykiske helbredsproblemer. KEDS vil ligeledes kunne benyttes af rådgivere, praktikkere og virksomheder, til udredning og screening af personer med stressrelaterede helbredsproblemer.

Mål

Forskerne i projektet vil oversætte spørgeskemaet KEDS til dansk fra svensk, validere følsomheden og vurdere, hvor specifikt det kan måle ved at afprøve spørgeskemaet på personer med og uden stressrelaterede psykiske helbredsproblemer.

Hovedaktiviteterne i projektet er

  • Oversættelse af KEDS til dansk fra den engelske og den originale svenske version, testning af kognitiv forståelse, og validering af oversættelsen via oversættelse tilbage til svensk.

  • Undersøgelse af instrumentets evne til at skelne mellem alvorlige psykiske helbredsproblemer pga. langvarig stress og helbredsproblemer pga. andre arbejdsrelaterede forhold. Det skal ske ved at administrere testen til alle fortløbende patienter på 3 arbejdsmedicinske afdelinger i en periode på 4 måneder.

Støttet økonomisk af
Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektperiode
01.02.2016 – 01.09.2016

Projektleder
Seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA

Kontaktperson
Seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA

Samarbejdspartnere
Arbejdsmedicinsk Klinik Bispebjerg, Odense og Herning.

 

 10.05.2016
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her