FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

NFA's spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø - lang udgave

Det lange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet til brug i forskningen.

NFA's spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø i den lange udgave til forskere

Den lange udgave af NFA's spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er målrettet forskere og udarbejdet på grundlag af en undersøgelse af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø i 2004-05. Det er baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit på 3.517 lønmodtagere. Spørgesskemaet indeholder 41 dimensioner (skalaer) med i alt 128 spørgsmål. Derudover er der spurgt om en lang række andre forhold, som anses for relevante (herunder familie, livsstil, socio-demografiske data, fravær, sygelighed, medicinbrug etc.).

Forskere kan udvælge gennemprøvede skalaer og spørgsmål

Spørgeskemaet kan bruges i forskningen ved at den enkelte forsker kan gå ind og udvælge gennemprøvede skalaer og spørgsmål, der måtte være relevante for et aktuelt forskningsprojekt. Informationsmaterialet, der bringes nedenfor, skulle kunne give de fleste relevante oplysninger. NFA hører gerne fra forskere i forbindelse med deres brug af skalaer og spørgsmål fra det lange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. 

Download det lange spørgeskema

Her kan du downloade bruttoskemaet, der er brugt i undersøgelsen af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø i 2004-05. Det indeholder spørgsmålene til alle forskerskalaerne.

Download spørgeskemaet med resultater

Her kan du downloade bruttospørgeskemaet med resultaterne undersøgelsen (modelskemaet):

Forskningsartikler

Her kan du downloade oversigter og artikler om spørgeskemaerne:  

 02.04.2014
Kontakt: NFA's webredaktion
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@arbejdsmiljoforskning.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version