FreeTextSearch
 
search View English language version of this page
 
 
 

Mål den sociale kapital på arbejdspladsen med et nyudviklet elektronisk spørgeskema

Med en nyudviklet elektronisk udgave af NFA's spørgeskema om social kapital kan virksomheder og andre måle den sociale kapital på arbejdspladsen på en lettere måde. Det tager ca. ti minutter at udfylde spørgeskemaet for den enkelte medarbejder.Den sociale kapital på arbejdspladsen drejer sig om, hvordan I samarbejder på jeres arbejdsplads. Samarbejdet finder sted mellem kolleger, der arbejder tæt sammen i det daglige, mellem afdelinger, der hver især bidrager til at levere virksomhedens kerneydelser og mellem medarbejdere og ledere på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at samarbejdet fungerer, da det både øger virksomhedens effektivitet og medarbejdernes arbejdsglæde.

Se spørgeskemaet

Spørgeskemaet findes både som pdf og i elektronisk form. Spørgeskemaet indeholder 21 spørgsmål om social kapital. Du kan se spørgsmålene her.

Når I bruger det elektroniske spørgeskema, modtager I automatisk en rapport med resultaterne for jeres arbejdsplads efterfølgende. 

Sådan gør I på virksomheden – syv trin I skal følge

Her er syv trin, som I skal følge, når I vil anvende det elektroniske spørgeskema til måling af social kapital på arbejdspladsen. Når den medarbejder, der har ansvaret for undersøgelsen, har gennemført punkt 1-3, er I klar til at starte spørgeskemaundersøgelsen om social kapital på jeres arbejdsplads.

 1. Kontakt NFA og få adgang til spørgeskemaet: Alle arbejdspladser kan få adgang til spørgeskemaet om social kapital ved at sende en mail til socialkapital@arbejdsmiljoforskning.dk og meddele, at I gerne vil have adgang til spørgeskemaet. Når I har gjort det, får den ansvarlige for undersøgelsen på arbejdspladsen tilsendt en adgangskode til systemet.
 2. Udfyld tilmeldingsskemaet: Den medarbejder, der har ansvaret for undersøgelsen taster adgangskoden på computeren og kommer derved direkte ind til et tilmeldingsskema, som skal udfyldes.
 3. Tilmeld alle deltagere og teams/afdelinger: For at spørgeskemaet kan blive udsendt til alle medarbejdere på arbejdspladsen, skal samtlige deltagere og teams, som det giver mening at få resultater om, tilmeldes. Det er vigtigt, at hver afdeling/team skal være på mindst 5 medarbejdere, for at vi kan udarbejde en anonym rapport til teamet/afdelingen med resultater fra undersøgelsen.
 4. Informer medarbejdere og ledere: Inden I starter undersøgelsen, er det vigtigt, at medarbejderne og ledere bliver orienteret om, at den vil finde sted. I skal også forklare, hvorfor det er vigtigt, at de deltager. Grunden er, at jo flere, der deltager, jo mere retvisende bliver målingen af den sociale kapital på jeres arbejdsplads. Vi har lavet informationspjecen 'Giv jeres samarbejde et serviceeftersyn - derfor er det vigtigt at måle den sociale kapital på arbejdet', som I kan sende ud til medarbejderne inden undersøgelsen.
 5. Besvar spørgeskemaet – det tager kun ca. 10 minutter: Når den kollega i virksomheden, som har ansvaret for undersøgelsen, har gennemført punkt 1-4, vil de enkelte medarbejdere på arbejdspladsen modtage en e-mail, der indeholder en beskrivelse af undersøgelsen og et link, de kan bruge til at aktivere spørgeskemaet. Hver medarbejder besvarer herefter de 21 spørgsmål. Det tager ca. 10 minutter. Svarene behandles anonymt og i fortrolighed, og de enkeltes svar vil ikke kunne ses af andre.
 6. I modtager resultaterne i to rapporter: Når målingen af den sociale kapital på jeres arbejdsplads er afsluttet, får I tilsendt to rapporter med resultater, dvs. dels for hele arbejdspladsen og dels for de enkelte teams/afdelinger. Rapporterne sendes til den medarbejder, der har ansvaret for undersøgelsen på arbejdspladsen. For at opretholde anonymiteten offentliggør vi kun resultater for grupper med fem eller flere medarbejdere og kun til hver enkelt gruppe. I rapporten med resultatet for den enkelte afdeling/team vil der også være en sammenligning med gennemsnittet for hele virksomheden. Hvis I foretager flere målinger, kan både arbejdspladsens og de enkelte teams/afdelings resultater blive sammenlignet med den tidligere måling.
 7. I følger op på resultaterne af målingen
  I diskuterer resultaterne i de enkelte teams eller afdelinger og bliver enige om, hvad I kan gøre for at forbedre eller vedligeholde den sociale kapital. I rapporterne giver vi også nogle gode råd til, hvad man kan gøre for at forbedre eller vedligeholde den sociale kapital. Brug de gode råd.

Resultaterne fra jeres arbejdsplads, der danner grundlaget for den tilbagemeldingsrapport, I vil modtage, anvendes ikke i øvrigt på virksomhedsniveau. Men jeres besvarelser vil komme til at indgå i beregningen af et samlet gennemsnit for scoren på social kapital for alle de virksomheder, der har anvendt online-spørgeskemaet: f.eks. ”Gennemsnit for andre arbejdspladser, der har den samlede sociale kapital: 70”. Det vil sige, at man som virksomhed kan benchmarke sin score i forhold til andre virksomheders besvarelser, men kan ikke få yderligere detaljer om disse andre besvarelser.

 Tre former for social kapital på arbejdspladsen

Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder på jeres arbejdsplads i det daglige. Det er vigtigt, at samarbejdet fungerer godt, både af hensyn til effektiviteten i virksomhedens drift og af hensyn til arbejdsglæden blandt medarbejderne, På NFA skelner forskerne mellem tre former for social kapital:

 1. Samlende social kapital mellem kolleger inden for de enkelte teams eller afdelinger på arbejdspladsen.
 2. Brobyggende social kapital mellem forskellige teams eller afdelinger på arbejdspladsen.
 3. Forbindende social kapital mellem a) medarbejdere og den nærmeste ledelse af afdelingerne og b) mellem medarbejderne og den samlede ledelse af hele arbejdspladsen. 

Ved at måle virksomhedens sociale kapital, kan I få et indblik i de styrker og svagheder, I har på jeres arbejdsplads indenfor de fire former for social kapital.

Læs mere

Om NFA's spørgeskema om social kapital, som blev offentliggjort med nyheden 'Spørgeskemaer om social kapital supplerer hinanden' den 7. november 2014. Det er det ene af disse udgaver, dvs. spørgeskemaet med 21 spørgsmål, som nu er udkommet i elektronisk form.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Clausen eller seniorforsker Vilhelm Borg, begge fra NFA.

 25.05.2016
Kontakt: Vilhelm Borg
 
 
 
 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | DK-2100 København Ø |

Tlf. 39 16 52 00 | fax 39 16 52 01 | e-mail: nfa@nfa.dk | CVR: 15413700 | EAN: 5798000399518

Vis desktop version
|WEBSITET ANVENDER COOKIES TIL AT HUSKE DIG OG DINE INDSTILLINGER.| Læs mere her